dimecres, 25 de març del 2009

Miniguia per fer el comentari de "El cor delator"

1) Situar el text


- Dades biogràfiques bàsiques de l'escriptor (lloc i data de naixement i mort, circumstàncies generals de la seva vida).

- Importància de l'escriptor en el context de la literatura universal.

- Característiques fonamentals de la seva obra.

- A quina part de la producció de Poe (quan va ser escrit?) pertany aquest conte?

- Corrent literari, tendència artística, moviment...

- Se'l pot relacionar amb altres autors de la seva època (o d'altres èpoques)?

- Gènere literari? Narració, conte, poesia, novel·la...


2) Tema

- Idea central.

- Com es desenvolupa, com s'articula, aquesta idea central?

- Veu narrativa.

- Temps verbals.


3) Personatges

- Quins són els personatges principals i secundaris.

- Personatges interns o externs. Hi ha narrador? Narrador observador o omniscient?

- Relació que s'estableix entre ells.

- Caracterització (personatges plans o rodons).

4) Espai

- Descripció de l'espai.

- Recursos emprats.


5) Temps

- Temps històric. Època en què està ambientada l'acció.

- Temps intern. Temps durant el qual es desenvolupa l'acció.


6) Estructura

- Plantejament, nus, desenllaç. Identificar amb precisió les tres parts narratives.7) Estil

- Proporció de diàleg, monòleg, narració, descripció...

- Tipus de llengua, registre, vocabulari, període de la frase (curt o llarg), ritme (lent o ràpid)...


8) Conclusions

- Síntesi i valoracions finals.