diumenge, 23 de novembre del 2008

Joan Oliver, "Allò que tal vegada s'esdevingué"


Una escena de la representació de l'obra.

ACTIVITAT PRELIMINAR

Allò que tal vegada s'esdevingué s'entén com una crítica a la família tradicional i als seus valors. L'activitat preliminar que us proposo és que reflexioneu sobre el concepte de família i sobre quin seria el millor model ("ideal") de família, si és que n'hi ha, des de la perspectiva actual. Per això us indico unes quantes pautes que us poden orientar alhora d'escriure la vostra opinió/redacció. Extensió: un mínim de vint-i-cins línies, dividides en tres paràgrafs.

- De quants membres es composa normalment una família?

- Quina mena de relació creus que ha d'imperar entre tots els membres: pares i fills i resta de parents.

- Quines són les dates o els moments més propicis per a la comunicació familiar.

- Amb qui tens millor relació: ¿amb el pare o amb la mare? Explica-ho.

- Creus que els fills són importants? En quin sentit?

- Quin és per a tu el nombre ideal de fills en un matrimoni?

- Com creus que ha de ser l'educació dels fills des que són petits fins que arriben a l'adolescència.

- Quines són les responsabilitats recíproques dels fills i dels pares?

- A casa vostra hi ha distinció sexual de rols, és a dir, ¿hi ha diferents responsabilitats en funció de si un és home o dona?

- Quina opinió tens de les famílies 1) monoparentals, 2) de parelles homosexuals, 3) de pares separats...

- Creus que és important casar-se per formar una família?

- Per què creus que és important la família, si és que ho és?

- Estàs content amb la teva família o canviaries alguna cosa? Què canviaries si poguessis?

- Hi ha alguna cosa que tinguis prohibida dins la família? Hi estàs d'acord o no? Explica-ho.

- Et veus en el futur, casat, amb fills, amb hipoteca, amb càrregues i obigacions...? ;-)

- Etc.

1 comentari:

salvi ha dit...

Les meves respostes (el professor):

- De quants membres es composa normalment una família?

En els darrers anys s'han anat reduint el nombre de fills, ja que els pares tenen menys temps i menys recursos, però també per un canvi de mentalitat, així com una major conscienciació en l'ús de mètodes anticonceptius.

- Quina mena de relació creus que ha d'imperar entre tots els membres: pares i fills i resta de parents.

Sobretot hi ha d'haver un gran respecte que neix de l'estimació recíproca. Els fills han de veure un model en els pares, un model de conducta i de bona relació entre ells dos.

- Quines són les dates o els moments més propicis per a la comunicació familiar.

Cada dia hi ha d'haver una estona en què tots els membres es puguin trobar i parlar. El costum de reunir-se en dates assenyalades és bo no perdre'l, perquè s'acabaria perdent el contacte.

- Amb qui tens millor relació: ¿amb el pare o amb la mare? Explica-ho.

Aquesta qüestió és personal. Amb tots dos hi ha bona relació, més bona com més gran i autònom m'he fet, però és diferent.

- Creus que els fills són importants? En quin sentit?

Si són desitjats i hi ha una forta unió de parella, representen segur una experiència d'importància capital a la vida. Molts pares veuen en els fills una projecció d'ells mateixos, no hauria de ser així, perquè cal respectar la personalitat pròpia de cadascú.

- Quin és per a tu el nombre ideal de fills en un matrimoni?

Això és molt relatiu. Ara per ara i donades les circumstàncies que ens ha tocat viure, diria que un sol fill és l'ideal.

- Com creus que ha de ser l'educació dels fills des que són petits fins que arriben a l'adolescència.

L'educació ha d'anar encaminada a aconseguir l'autonomia personal del fill o filla. Els valors més importants a transmetre són per mi la responsabilitat, l'honestedat, la bondat, el coratge i les ganes de fer-ho tot de la millor manera possible.

- Quines són les responsabilitats recíproques dels fills i dels pares?

Pares i fills tenen papers diferenciats, però complementaris. Els pares tenen la responsabilitat de donar educació, temps i estimació als fills; els fills, tenen la responsabilitat els recursos per al creixement que se'ls posa al seu abast.

- A casa vostra hi ha distinció sexual de rols, és a dir, ¿hi ha diferents responsabilitats en funció de si un és home o dona?

A casa meva érem tres germans, jo era el petit. Mai vaig veure diferenciació de rol sexual ni entre els germans ni entre els meus pares. Hi havia, i hi ha, corresponsabilitat. Avui, en la meba vida de parella, reproduïm aquests esquemes d'igualtat, com ha de ser!

- Quina opinió tens de les famílies 1) monoparentals, 2) de parelles homosexuals, 3) de pares separats...

L'important és l'armonia, la il·lusió i tenir un projecte clar de què es vol donar als fills. La resta són aspectes sense massa importància.

- Creus que és important casar-se per formar una família?

No, és indiferent. L'important és que en la parella hi hagi una relació sòlida.

- Per què creus que és important la família, si és que ho és?

Home, et sents arrelat a un lloc. Els infants que no tenen un referent paternal o maternal van molt perduts i el procés de creixement és més problemàtic. Un infant, ho veiem molt sovint els professors, és molt sensible a l'ambient familiar.

- Estàs content amb la teva família o canviaries alguna cosa? Què canviaries si poguessis?

Considero que no sóc ningú per jutjar la meva família o els meus pares. Han fet el que han pogut, quan tocava, i n'estic satisfet.

- Hi ha alguna cosa que tinguis prohibida dins la família? Hi estàs d'acord o no? Explica-ho.

Jo és que quan era adolescent era un tipus molt tranquil, que no presentava "maldecaps" als pares. No recordo que m'haguessin hagut de prohibir mai gran cosa.

- Et veus en el futur, casat, amb fills, amb hipoteca, amb càrregues i obigacions...? ;-)

La hipoteca en el meu cas la tinc resolta (n'havia tigut, però ja no, buf! quin descans)... Amb un fill sí que ens hi veiem.

Apa, ja està :-)

salvi

Nota: aquesta activitat, com totes les altres, la trobareu resolta en els corresponents blogs dels i les alumnes.